torsdag 17 september 2009

Kapitalförsäkring - Så fungerar den

Något som blivit en alltmer populär sparform är kapitalförsäkringen. Egentligen är namnet missvisande, det är ingen traditionell försäkring som skyddar ditt kapital från att minska. Man kan snarare likna kapitalförsäkringen vid ett sparkonto som är avgiftsbelagt, men som i stället är skattebefriat.


Hur en kapitalförsäkring fungerar

I kapitalförsäkringen kan du handla svenska värdepapper, t ex aktier och fonder precis som du vill utan att behöva betala skatt på varken utdelningar eller försäljningar. Dock så får du istället betala en avgift på hela ditt investerade belopp, en s.k. avkastningsskatt. Avgiften betalas den 1:e januari varje år, och ligger i år på 1,05%. Detta kan lätt kringgås genom att man säljer av hela innehavet precis innan nyår och köper tillbaka efter att skatten är uttagen, och slipper därmed skatta. Det är dock antagligen bara en tidsfråga innan en lagförändring sätter stopp för detta kryphål...

Bankerna som har kapitalförsäkringar som sparform kan även ha olika villkor eller avgifter som kan vara värda att undersöka innan så man inte placerar sina pengar där det är ogynnsamt. Swedbank har exempelvis en minsta första insättning på 100 000 kr, plus 0,65% i avgift på det totala kapitalet upp till en miljon kr, och 0,40% över en miljon kr. Dessutom kostar det 1000 kr per år för själva internettjänsten. Nätmäklare är ett mycket bättre alternativ med lägre avgifter.

Det finns flera fördelar med kapitalförsäkringen jämfört med traditionellt sparande i en värdedepå. Du slipper deklarera dina affärer, du behöver inte betala skatt på utdelningar eller vid vinster (som normalt beskattas med 28%). Du kan även välja en förmånstagare i händelse av dödsfall som försäkringens innehåll tillfaller.


Nackdelar med kapitalförsäkring

Dock passar denna sparform inte alla då det även finns vissa nackdelar. Du kan inte kvitta förluster och får således inget avdrag för dem i deklarationen, du står inte direkt som ägare till aktierna (det gör företaget du har kapitalförsäkringen hos) och har därmed ingen rösträtt på bolagsstämmor. Du får även betala avkastningsskatt för hela beloppet även om dina innehav har minskat i värde under t ex lågkonjunktur. Handel med olika derivat är oftast inte tillåten, och dessutom omfattas kapitalförsäkringen inte av den statliga insättningsgarantin. Tänk även på att du inte kan flytta befintliga innehav till en kapitalförsäkring för att undvika beskattning.

Att man inte själv står direkt registrerad som ägare till aktierna har väckt ännu en fråga i finansvärlden. En insider kan lätt öppna en privat kapitalförsäkring och genomföra affärer utan att dessa flaggas på börser enligt rådande regler, vilket gör det möjligt att gynna sig själv på bekostnad av andra. Dessutom förlorar småsparare sitt inflytande då de som sagt inte har rösträtt på bolagsstämmor. Se denna artikel från Aktiespararna.


Sammanfattning

Även om sparformen ökat ordentligt de senaste åren så anser jag att den passar bäst för dem med stora värdepappersinnehav som är relativt aktiva i sina affärer eller som har betydande inkomster i form av utdelningar.

Så för er som funderar på att öppna en kapitalförsäkring, tänk alltså igenom beslutet noga i förväg. Sparformen passar som sagt inte alla.


Fördelar med kapitalförsäkring:

  • Ingen skatt på vinster eller utdelningar
  • Du slipper deklarera dina affärer
  • Du kan (än så länge) lätt kringgå avkastningsskatten
  • Du kan välja förmånstagare vid dödsfall

Nackdelar med kapitalförsäkring:


  • Du får betala avkastningsskatt även vid börsnedgång
  • Ingen möjlighet att kvitta förluster
  • Inget inflytande i bolagen vars aktier du äger
  • Handel med derivat oftast inte tillåten
  • Omfattas inte av statliga insättningsgarantin

Läs mer: Jämförelser Kapitalförsäkringar

1 kommentar:

J sa...

Bra skrivet, nu blev jag lite klokare! Funderar på att flytta in det mesta i en sån i framtiden, förmodligen genom avanza. Speciellt certifikaten lär hamna där. Det man redan har får stanna utanför och skattas helt enkelt.

Relaterade inlägg