måndag 11 januari 2010

BNP, tillväxt och miljö
Tillväxt (dvs ökande BNP) är något som alla länder strävar efter i hopp om att få en bättre levnadsstandard, men som kritiseras för att det sker på bekostnad av miljön. Förutom för det ekonomiska systemet och välfärden i stort, så är tillväxten nödvändig för oss som är intresserade av att tjäna pengar på aktier eller i längden leva på utdelningsinvesterande.

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Den kan också förklaras som en ekvation:

BNP = Privat konsumtion + Offentlig konsumtion + Investeringar + (Export - Import)

Om något i högra ledet i ekvationen skall öka (t ex befolkningen få högre materiell levnadsstandard, bättre offentlig sjukvård och/eller bättre infrastruktur i landet), så måste alltså även BNP öka. En ekvation måste alltid vara lika på bägge sidor om likhetstecknet. I annat fall får vi låna kapital från andra länder, men bör undvikas för att inte bygga upp en stor utlandsskuld.

Nackdelen med BNP per capita som ett mått på välfärd är att den inte säger något om fördelningen av resurserna, utan är enbart ett genomsnittligt mått. Trots detta kan vi konstatera att levnadsstandarden och folkhälsan har ökat rejält i befolkningen i Sverige under 1800-1900-talet, och att de flesta i Sverige idag lever på ungefär samma nivå.
Dock är inte ökad BNP målet i sig - det är bara en siffra - utan är ett medel för att nå högre privat och offentlig standard.

Men går det att uppnå en konstant ökande BNP när vi vet att naturresurserna är begränsade, och riskerar vi inte att förstöra vår miljö i jakten på tillväxt?

En ökad levnadsstandard sker delvis på bekostnad av miljön, dvs att brist på ren luft eller rent dricksvatten minskar. Detta är dock vanligast i nyindustrialiserade länder, med Kina som dagens mest aktuella exempel.
Dock måste inte ökad BNP innebära att det sker på bekostnad av vår miljö. BNP säger nämligen inget om vilka varor eller tjänster som ökar och minskar, hur ökningen sker eller hur den används.

Det är lätt att tänka att vi människor kommer konsumera oss själva till döds i det långa loppet, allt eftersom vi förstör vår miljö tills dess att den inte går att leva i längre, men verkligheten är inte riktigt så svartvit. Prissystemet är här en viktig bit i pusslet.

Exempelvis oljan är som de flesta känner till en nödvändighet för att vi skall kunna ha den levnadsstandard vi har idag. Samtidigt diskuteras det livligt hur länge den kommer räcka till, eller om vi kommer hinna förstöra vårt jordklot genom miljöförstöring pga oljeanvändning innan oljan tar slut.


Skulle tillgången på olja minska kraftigt så skulle priserna stiga i samma takt, förutsatt att efterfrågan ligger på en konstant nivå eller ökar. Detta leder både till att det blir mer lönsamt att leta nya fyndigheter, samtidigt som de höga priserna minskar efterfrågan (oljan blir för dyr) och tvingar fram nya och billigare alternativ till energi. Detta gäller även andra typer av råvaror och resurser, även om oljan är den mest centrala. Frågan är bara om oljan är på väg att sina, och om jordens länder hinner hitta bättre alternativ innan dess?

Höga produktionskostnader tvingar även fram effektivare framställningsteknik, samt att återvinning blir mer intressant. Resurserna är knappa, och det gäller att få ut så mycket som möjligt av varje resurs.

Visserligen ligger det långt fram i tiden, men med en ökande befolkning på vår planet som kräver en ökad levnadsstandard så kommer vi troligen till en punkt då resurserna inte räcker till, och ytterligare tillväxt inte är längre är möjlig. Förhoppningsvis blir vår teknik så effektiv att vi får största möjliga nytta av varje resurs, men det finns ändå en gräns och resurserna på planeten är som sagt begränsade.

Än så länge tror jag dock inte vi behöver oroa oss, men förr eller senare måste mänskligheten nöja sig med sin levnadsstandard och satsa på ett hållbart system som inte dränerar planeten. BNP är ett viktigt mått och miljön behöver inte bli lidande i jakten på tillväxt, men effektiv och miljövänlig teknik krävs. Ekonomisk tillväxt och en hög industriell standard är därför viktig för att både människor och miljö skall må bra (se länken om Kina ovan).


Källa: Vår Ekonomi av Klas Eklund

6 kommentarer:

J sa...

Jag tror att nyckeln till hela problemet ligger i att sluta ta från jordens lager, och istället utnyttja förnyelsebara källor och fonder. På det sättet behöver vi inte offra vår standard eftersom förnyelsebar och fonderad energi inte tar slut. Bra skrivet för övrigt, är imponerad över att du orkade ta dig igenom eklund. Men det kanske är tråkigare att läsa den när man måste =)

bli Rik och Ekonomiskt Oberoende sa...

Ökande tillväxt?

En bra fråga och man bör fundera HUR vår "tillväxt ökar"?

Jo, bankerna skapar MER PENGAR genom att låna ut mer pengar än de har (Fractional Reserve Banking/FRB).

1 000 kr in i en bank och 100 000 trillar ut

Det roliga i kråksången är att ALL tillväxt idag sker med lånade pengar som ska betalas tillbaka MED RÄNTA. Få ihop den ekvationen när "pengar", tillväxt, skapas genom banker och deras utlåning.

Värt att kika igenom: http://www.chrismartenson.com/crashcourse

Tar en stund, men väl värt och man tänker till ett par extra gånger om HUR "tillväxt" skapas

Herr K sa...

J: Ja, visst är det så. Vi kan inte enbart förlita oss på begränsade förbrukningskällor i det långa loppet. Frågan är om det går att ställa om världen till en hållbar utveckling?

Faktum är att jag är inte klar med boken än :P Den kan vara ganska tung att ta sig igenom stundtals faktiskt, men har gett mig en del förståelse än så länge :)

bli Rik och Ekonomiskt Oberoende:

Ja, det är ett av alla problem i världen. Pengar skapas mycket snabbare än vad varor och tjänster ökar, om som du säger skall räntan betalas tillbaka...det är inte heller hållbart i längden =/

För egen del motiverar FRB mig till att köpa guld och silver! :P

J sa...

Håller med Rik och Eko till stor del... men jag har svårt för såna som har sett zeitgeist och blir självutnämnda nationalekonomer som tror att utlåning av pengar är det enda som driver ekonomi och tillväxt. Ekonomisk tillväxt finansieras med handel och skatter också.

bli Rik och Ekonomiskt Fri sa...

J, du har helt rätt. Man måste vara kritisk till informationen man tar till sig. MEN the crash course får en att stanna upp och tänka till, se lite mer om samband mellan Ekonomi, Miljö och Energi.

Mycket av vår tillväxt idag ÄR beroende av oljan och den kommer ta slut fortare än vad vi alla vill.

eftersom alla tillgångar ÄR begränsade så kan man inte hela tiden ha en ekonomi med "tillväxt" så som vi idag definierar tillväxt.

Ett annat intressant fenomen är North Dakota i US som har lägst arbetslöshet i hela US och bäst ekonomi, till stor del beror det på den "statens egen bank"

J sa...

bli Rik och Eko...: Absolut, den ger en bra överblicksbild, men visar inte hela panoramat, var mest det jag menade. Om du med att tillgångar är begränsade menar att de tar slut håller jag inte med, se kommentar överst, om du menar att de är begränsade i den mån att vi inte kan få oändligt med material och energi oändligt länge, håller jag såklart med. =)

Relaterade inlägg