måndag 22 februari 2010

MobiSpine bokslut för 2009

En av mina få aktieinnehav är i MobiSpine, en aktie som sjönk rejält efter förra kvartalsrapporten. Idag offentliggjordes bokslutet för 2009, och det börjar se bra ut!

MobiSpine redovisar en intäktsökning med drygt 30%  och en minskning av rörelsekostnaderna med ca 40%. EBITDA ökade till 659 896 kr, så företaget börjar nu verka mer lovande än tidigare. Dock så har en nedskrivning av goodwill för dotterbolaget MyScoop gjorts vilket belastar slutresultatet.


Soliditeten ökade till 58% jämfört med 43% föregående år, och resultat per aktie blev -0,05 kr, samma som året innan.

Resultatet är inte tiptop, men det är onekligen ett steg i rätt riktning. På det hela taget är det inte illa presterat med tanke på att mobiloperatörerna har hållt igen med investeringar under 2009 pga rådande finanskris och lågkonjunktur. Jag tror att under de närmaste åren kan MobiSpine komma att växa ordentligt, tack vare nya kundavtal med stora mobiloperatörer världen över. Detta kommer nog dock ta sin tid, tills att bolaget fått ett stabilt kassaflöde utan belastning av nyförvärv. Jag ser dock det som något positivt, nyförvärv kostar pengar och kan ge företaget växtvärk om det går för snabbt.

Aktien har i skrivande stund stigit med 7,69%, en ganska stor ökning generellt men blygsam för ett litet företag som MobiSpineaktien med låg omsättning. Framöver kommer även en nyemission genomföras, vilket jag nyligen ställde mig lite frågande till, men som nu verkar lite som ett säkrare kort.

För den som själv vill läsa bokslutet finns det att hämta hem som pdf här.


Läs mer:
MobiSpine Analys
Inför kvartalsrapport från MobiSpine

Inga kommentarer:

Relaterade inlägg