måndag 15 mars 2010

Intervju med Torgny Persson, VD på Liberty Silver

Jag var lite nyfiken på vem mannen bakom Liberty Silver är, eftersom jag själv är affiliate åt dem och dessutom är intresserad av ädelmetaller. Sagt och gjort, jag genomförde därmed en intervju med Torgny Persson, VD på Liberty Silver.

Ni som läser kanske får en aha-upplevelse, eller är kritiska till Torgnys budskap. Var och en får göra sin egen bedömning!


Vad har du för bakgrund?

Jag är utbildad nationalekonom med magisterexamen men har sedan länge övergivit de Keynesianska läror som lärs ut på institutionerna. Tidigare har jag arbetat med produkt- och affärsutveckling inom mjukvara. Mitt intresse för ädelmetaller väcktes under mitten av 00-talet då jag i allt högre utsträckning förvånades över vårt bräckliga pengasystem där pengar skapas genom skuld.


Vad har företaget Liberty Silver för historia?

Liberty Silver AB:s verksamhet startades under 2008 genom en verksamhetsändring i ett existerande aktiebolag som jag drivit sedan 2002 och som tidigare varit inriktat på konsultverksamhet inom makroekonomisk teori och produktutveckling. Liberty Silver startade med att sälja silvermynt och silvertackor men har sedan starten utökat verksamheten till att bli en helhetsleverantör inom ädelmetall och kan idag förutom handel med silver även erbjuda handel med guld, platina och palladium. Liberty Silver saluför sedan drygt ett år egendesignade silvermynt som kan handlas helt utan spread d.v.s. helt utan skillnad mellan köp- och säljpris.


Vad har du för vision för Liberty Silver, hur ser företaget ut om tio år?

Det finns omfattande planer för utveckling av verksamheten. Under våren kommer vi lansera en ny hemsida som ytterligare förbättrar användarvänligheten och som kommer vara än mer informativ och interaktiv än den nuvarande hemsidan. På längre sikt finns omfattande planer på utökning av verksamheten men det får jag lova att återkomma till senare p.g.a. konkurrensskäl.


Hur ser du på att vi i Sverige har 25% moms på kommersiell handel med silver? Är det hämmande för marknaden?

Momsen på silver innebär att det initiala priset blir högre. Dock återköper vi silver med ett motsvarande högre pris vilket innebär att kunden inte ”förlorar” momsen. Det är dock märkligt ur lagstiftningssynpunkt att guld är momsbefriat till skillnad från silver och att ”papperssilver” i form av ouppbackade terminer/certifikat/derivat/optioner och dyl. kan handlas utan moms.


Hur ser du på den ekonomiska utvecklingen i världen som helhet?

Klassiska och Keynesianska nationalekonomiska modeller som används av stater i allmänhet missar helt pengaaspekten i modellerandet av ekonomin och förutsätter att staten kan substituera konsumtion när den privata sektorns konsumtion minskar. I vårt pengasystem skapas alla pengar genom skuld och skall återbetalas med ränta som måste skapas genom ytterligare skuld. Detta system förutsätter att penningmängden utökas kontinuerligt exponentiellt. När skuldmättnad råder, d.v.s. när alla lånat så mycket att de inte skulle klara av att underhålla mera lån, kollapsar ekonomin i en depression där avlåningsprocessen blir förödande. I och med den höga lånegraden för individer, företag och stater blir hävstångseffekten negativ i en nedgång. Om en individ lånat till 90% av sina tillgångar raderas hela individens kapital ut vid en nedgång av värdet på tillgångarna med 10%.

Personligen tror jag att vi under det senaste året bara upplevt en liten rekyl på vägen ned i tillgångsslag som aktier, fastigheter och ”papperstillgångar”. Finanskrisens (som inte är en finanskris egentligen utan en papperspengakris) ursprungliga problem med överbelåning, skuldsättning och skapande av pengar ur tomma intet har snarare förvärrats under det senaste året. Hur skall de personer som inte kunde se problemen bakom krisen i antågande kunna lösa densamma? Ett system där vi har mångdubbelt gånger mer pengar än vad vi har värden totalt i hela världsekonomin är inget annat än en gigantisk bubbla.

Ädelmetall har tack vare sina överlägsna monetära egenskaper fungerat som pengar under tusentals år. Varje gång banker eller stater experimenterat med ouppbackade papperspengar har systemet kollapsat och ädelmetall har återkommit som pengar. Så kommer ske även denna gång.


Hur mycket ädelmetall äger du privat?

Sedan ungefär tre år investerar jag för egen del uteslutande i ädelmetall. Betänk alltid vilka som står mellan dig och dina pengar vid pappersinvesteringar. Vad äger du egentligen vid en investering i t.ex. papperscertifikat i silver? Ditt innehav noteras hos din förvaltare. Certifikaten är kanske utgivna av ABN Amro som under hot av implosion 2007-2008 övertogs delvis av RBS (Royal Bank of Scotland), delvis av Holländska staten. RBS ägs i sin tur till 84% av Brittiska staten eftersom banken hotates av totalkollaps p.g.a av osäkra lån och tillgångar under 2008. RBS har i bästa fall återförsäkrat certifikaten via råvarubörsen COMEX som i sin tur ställt ut betydligt mer terminer än vad som finns uppbackning av fysiskt silver. Du äger alltså i bästa fall ett elektroniskt certifikat som backas upp av 3-4 överskuldsatta, på gränsen till kollapsade, pappersutgivare. Guld och silver har alltid varit, och kommer alltid vara, värdebevarande pengar i sin ädlaste form!

8 kommentarer:

Auri sacra fames sa...

Det var driftigt av dig!!! Bra inlägg!

Anonym sa...

Tack för inlägget! Fint initiativ även om du hade kunnat grilla honom lite.

Herr K sa...

Auri Sacra fames: tackar, och tack för länkarna du fixade åt mig :)

Anonym: Ja, det har du faktiskt rätt i att jag hade kunnat göra. Dock är jag varken helt objektiv eller journalist, så lite allmänna frågor fick duga.

Om jag gör några fler intervjuer någon gång ska jag dock ha detta i åtanke!

J sa...

Håller med ovanstående, driftigt och schniggt! =)

//La posten på lådan idag, så du borde ha det imorrn förresten.//

Herr K sa...

J: Tackar, och skall bli kul att få hem grejerna imorgon!

inte miljonär än sa...

Intressant intervju och jag håller med övriga om ett bra initiativ!

Också tankeväckande för en pappersinvesterare som jag själv ;-)

Magnus från Dollarkursen.com sa...

Njae... Själv tycker jag han låter alltför mycket som en domedagsprofet och skrämselsäljare! Att vi ska komma till en sådan kollaps att vi ska behöva använda riktiga ädelmetallar som valuta för att överleva tycker jag är en alldeles för hög risk att lägga sina pengar på...

Herr K sa...

Inte miljonär: Haha, nä man ska nog ha i bakhuvudet att den ekonomiska konstruktionen trots allt är ganska bräcklig.

Magnus: Visst är det lite domedag över hans budskap, men hur menar du att det är alldeles för hög risk att lägga pengarna på guld eller silver? Risken att förlora investerat kapital är ju betydligt mindre än för t ex aktier.

Relaterade inlägg