onsdag 7 oktober 2009

Energy Potential & Seabased AB

Precis som min käre bloggkollega på Mot Miljonen har jag den senaste tiden tittat lite närmare på svenska företag inom förnyelsebar energi. Energy Potential och Seabased är två mycket intressanta och närbesläktade företag som ser ut att ha framtiden för sig.

En del siar om att förnyelsebara energikällor kommer bli nästa stora teknikrevolution, och även jag börjar fundera på detta. Det forskas så det knakar inom en mängd olika områden på hur vi ska tackla både det ökande energibehovet i världen samtidigt som oljeproduktionen med all sannolikhet kommer minska framöver (Peak Oil), samtidigt som vi gör Moder Jord en tjänst om vi kan minska på fossila bränslen.

Vid Uppsala Universitet har ett antal företag inom förnyelsebar energi växt fram, två av dem är Energy Potential och Seabased. Det förstnämnda är ett holdingbolag som äger andelar i Seabased och andra onoterade bolag, det senare har utvecklat en unik typ av våggeneratorer som genererar elektricitet genom havets vågrörelser.

Energy Potentials fokus ligger på små, onoterade bolag med en idé som kan skyddas med patent och som har stor potential att bli lönsam, dock på lång sikt. Flera av personerna på på EP är även verksamma inom de övriga bolagen.
Av företagets fem portföljbolag är det, om jag har förstått saken rätt, endast Seabased och Vertical Wind som är på väg att gå från forskningsföretag till industriföretag.

Seabased med sina vågkraftsgeneratorer har en pilotanläggning i Lysekil på västkusten där man för närvarande testar sina produkter och idéer i en havsmiljö som anses vara särskilt lämplig. Systemet bygger på att att våggeneratorerna placeras ut på havsbottnen, med en boj i toppen som rör sig i takt med havets rörelser. Elektriciteten leds till en transformator, också placerad på havsbottnen, som transformerar upp elen till högre spänning och skickas upp på land via kabel till t ex elnätet.

Miljöpåverkan av detta är ännu inte helt utvärderad, men anses än så länge inte störa havslivet nämnvärt, utan snarare gynna den. Vad testerna visar återstår dock att se, men potentialen för Seabased är dock enorm med tanke på havets ständiga rörelse och att systemet ska kräva minimalt underhåll.

Jag funderar alltså på att investera i antingen EP eller Seabased, men det är några saker man bör känna till innan man vill köpa aktier i ett onoterat bolag.

Då de än så länge inte är noterade på någon marknadsplats kan både köp och försäljning vara svårt att genomföra. Det beror helt enkelt på om någon är villig att sälja sina aktier, och då är det upp till köpare och säljare att komma överens om kurs. Enklast är att man kontaktar ansvarig på respektive bolag som har ansvar för aktieboken och kan hålla i köp och försäljning mellan aktieägare.

Man ska inte heller räkna med att göra en kortsiktig vinst på sin investering. Inget av bolagen går än med vinst, utan kommer med största sannolikhet göra flera nyemissioner på vägen mot lönsamhet och marknadsnotering. För den som vet med sig att kunna följa med hela vägen och delta i nyemissioner finns dock en stor chans till att göra sig en rejäl hacka, om man ser till företagens framtidsutsikter.

6 kommentarer:

J sa...

En fruktansvärt illikvid investering, men det är som sagt en enorm potential att komma in såhär tidigt.

Herr K sa...

J: du äger aktier i Seabased har jag för mig, eller hade du bara likt mig kollat in företaget?

J sa...

Nej, jag väntar på att få in aktier i min depå från EPs nyemission i somras. Övervägde att gå in i seabased också men tycker det är lite väl dyrt till en rätt hög risk. Hellre då billigare aktier (jag vet, fel tänk) i ett mindre riskfyllt holdingbolag.

Herr K sa...

Aha, jag förstår hur du tänker. Det som jag tycker talar för och emot EP är att de dels inte har några skulder och en soliditet på nästan 99%, men att deras intäkter är baserade just på bolagen de investerar i, vilka på lång tid troligen inte kommer gå med vinst. Detta borde innebära flertalet kommande emissioner?

J sa...

Förmodligen, men förhoppningsvis går det att motivera med nuvärdesberäkning =)
Visst hoppas jag självklart att jag gjort en bra investering som kommer att ge mig utdelning eller värdeökningar i framtiden, men nästan lika viktigt är att jag faktiskt är med och investerar i något jag kan stå för och som har potential att ta oss ett steg längre in i framtiden. Det låter pretentiöst, visst, men känslan av att hjälpa till med sådant är nästan lika stark som känslan man får av att göra en riktigt bra investering.

Herr K sa...

Håller med dig där, jag investerar inte heller i något bolag vars verksamhet eller lednings agerande går emot min moral. Förnyelsebar energi känns därför extra trevligt att lägga pengarna på :)

Relaterade inlägg