tisdag 6 oktober 2009

I nöd och skuld vs Lyxfällan

Detta tv-program går på vardagseftermiddagarna på TV4, och kan ses som något av en blek kopia av Lyxfällan, i klassiskt amerikanskt snitt (trots att serien är kanadensisk).

Programmet går ut på att en kvinna, Gail Vaz-Oxlade (vilket namn!), hjälper par som har både problem med ekonomin och relationen. Inte sällan är ekonomin just källan till relationsproblemen.
Likheterna med Lyxfällan är i alla fall slående. Paren får se svart på vitt hur stora deras utgifter är i förhållande till inkomsten, vad det beror på, vad som kommer krävas av dem för att börja minska skuldberget och de får även en utmaning av Gail som de måste leva upp till. Klarar de detta får de 5000 dollar som hjälp att minska skulderna med.

Kortfattat måste jag säga att Lyxfällan är mycket bättre upplagt och känns mer genomarbetat än I nöd och skuld, som ganska mycket känns som billig underhållningstv. I Lyxfällan lär man även "känna" personerna programmen handlar om så man får en bild av varför de hamnat i knipa, den känslan tycker jag inte alls uppstår i det kanadensiska programmet.

Dock måste jag säga att alla program som upplyser om privatekonomi och betonar vikten av att hålla koll på sin budget trots allt är positiva :)

Inga kommentarer:

Relaterade inlägg