fredag 2 oktober 2009

Vad fyller aktiemarknaden för funktion?

Aktiemarknaden fyller en viktig samhällsfunktion, oavsett om du själv är aktieägare eller om du inte har en aning om hur börsen fungerar. Men hur fungerar den svenska aktiemarknaden?

Aktiemarknaden finns till för att företag som behöver kapital skall kunna hitta villiga investererare, och därför fyller aktier både funktionen som kapitalplacering och finansieringskälla. För att detta skall kunna fungera smidigt måste en andrahandsmarknad finnas, och det är bl a denna funktion börsen fyller. Alla som investerar sina pengar i ett företag måste kunna sälja sina aktier när som helst och få tillbaka sitt kapital.

I Sverige har vi flera marknadsplatser för aktiehandel. Aktietorget, Nordic Growth Market, Alternativa Aktiemarknaden, First North och Stockholmsbörsen, vilken är den största aktiemarknaden. Handeln med värdepapper är alltid offentlig på dessa marknadsplatser, och vem som helst med kapital kan köpa och sälja aktier. Aktiehandel i onoterade företag är däremot en mer riskfylld investering och lite krångligare process då du inte vet det exakta värdet på dina värdepapper och dessutom måste själv komma överens om ett pris med en köpare eller säljare, ofta genom personlig kontakt.

Genom att företagen får in nytt kapital från investerare på börsen kan investeringar och satsningar på utveckling genomföras. Detta är viktigt och gynnar samhället i form av fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. I Sverige har vi en relativt jämnt fördelad välfärdsnivå mycket tack vare börsen och våra företag, utan en publik aktiehandel hade vinsterna antagligen i större utsträckning hamnat i fickorna på en betydligt mindre skara människor.

För att företagen ska kunna attrahera investerare att köpa aktier måste företagen kunna uppvisa positiva framtidsutsikter. Företag som det går dåligt för eller som på andra sätt har problem skrämmer ofta snabbt iväg investerare och svårt att få in nytt kapital, eftersom de flesta som placerar sitt kapital gör det på kort sikt och förväntar sig att deras aktier skall öka i värde. En aktie är värderad av marknaden på förväntningar inför de kommande månaderna eller t o m åren, och ser framtiden mörk ut sjunker aktien alltså i värde när investerare säljer.

För att företagen skall få vara noterade på en marknadsplats så finns höga krav på informationsredovisning till marknaden. Om någonting sker i eller påverkar bolaget på ett sätt som skulle kunna påverka aktiekursen så skall företagen snabbt rapportera detta så marknaden får kännedom. Ett snabbt och tydligt informationsflöde med andra ord.

En annan positiv sida av aktiehandel är ägarspridningen i företagen. Varje aktieserie (A, B eller i vissa fall C-aktier) motsvarar en röstmängd vilken kan användas i olika frågor på bolagstämmor i företaget, och då är en ägarspridning bra för att förhindra att enskilda aktörer får alltför stor makt. Det vanligaste är att A-aktier har störst röstvärde och att företagets ägare innehar dessa för att behålla makten inom företaget, medan B-aktier då erbjuds till investerare.

Samtliga aktier äger även rätt till lika stor del av utdelningen av företagets vinst, om sådan har beslutats att ges. Stora företag med en stabil inkomst ger ofta utdelning år efter år, medan företag i kris eller mindre företag hellre väljer att behålla kapitalet för att stärka verksamheten. Beslut om utdelning kan ge positiv eller negativ reaktion från marknaden, beroende på hur den bedömt framtiden för företaget. Om utdelning ges sjunker aktiekursen lika mycket som storleken på utdelningen, dvs ges 2 kr i utdelning per aktie sjunker kursen 2 kr.

Inför en börsnotering ställs höga krav på företagen som måste uppfyllas. En speciellt utsedd börsrevisor granskar företaget och undersöker om bokföring, lönsamhet, soliditet med mera når upp till kraven. Om allt är i sin ordning tas ett prospekt fram (även kallat memorandum) vilken är en slags presentation av företaget och dess verksamhet, som investerare kan ta del av och besluta om att köpa aktier inför börsnoteringen eller inte.

Även efter notering ställs höga krav på års- och delårsredovisningar, bokslutskommuniké (en sammanfattning av resultatet för det gångna året), informationsflöde samt information från årsstämman. Uppfylls inte dessa krav eller om andra stora frågetecken om verksamheten uppstår kan företaget placeras på observationslistan, vilket innebär att börsen (Nasdaq OMX dvs Stockholmsbörsen i detta fall) granskar företaget för att se vad som gav upphov till regelbrottet. Hittar man stora felaktigheter i hur företagets ledning agerar eller ännu större problem kan företagets aktier handelsstoppas tillfälligt eller i värsta fall slängas ut från handelsplatsen. Aktieägarna kan då få stora problem att göra sig av med sina aktier för att undvika kapitalförluster. De senaste exemplen på detta är Morphic som hamnat på "obslistan" pga inre stridigheter i ledningen samt dålig informationsredovisning, och Global Gaming Factory X som slängdes ut från Aktietorget efter ett handelsstopp pga ett flertal orsaker.

Detta är ett bra system då man genom obslistan gör marknaden uppmärksam på att vara försiktig med att investera i företaget, samt att slänga ut oseriösa aktörer från marknadsplatserna.


Sammanfattning - Aktiemarknadens syfte är att:

  • Enkelt attrahera riskkapital till företagen
  • Bidra till ägarspridning/riskfördelning i företagen
  • Ge investerare en möjlighet att enkelt omsätta sitt kapital
  • Ge insyn i företagens verksamheter för att underlätta för investerare

Läs mer:
Bonusfesten fortsätter
Grunderna i aktiesparande

Kapitalförsäkring - Så fungerar den
Investeringspyramiden
Motivation är (nästan) allt

3 kommentarer:

J sa...

Samt att gynna mäklarna som tar ett saftigt courtage både av köpare och säljare varje gång aktierna byter hand.

Bra skrivet =)

Herr K sa...

Det har du självklart rätt i, men det är ett litet pris för oss småsparare att betala i jämförelse med den vinst man kan göra :)

Miljonkoden sa...

Bra skrivet!
Tror det är många som glömmer bort dessa faktum, även de som ägt aktier ett tag och traders :)

Relaterade inlägg