torsdag 15 april 2010

Ni är positiva till börsen - enkätresultat

En vecka har gått sedan jag startade enkäten där jag frågade er hur ni tror börsen kommer ha gått vid slutet av året. Majoriteten av er är positiva!


37 personer svarade, vilket självklart inte är tillräckligt för en statistiskt säkerställd undersökning, men ger ändå en fingervisning om framtidstron på börsen bland er läsare. Annorlunda indelat så är knappt 22% av er som röstade pessimistiska, medan resterande 78% är positiva i olika grad. Lite förvånande är dock att 35% av er tror att börsen kommer ha ökat med än 20% vid årets slut.

Som vanligt kan varken jag eller någon annan säga hur det kommer gå. Om 7,5 månad vet vi hur det gick!

Inga kommentarer:

Relaterade inlägg